SWEDTRAIN - järnväg är hållbar mobilitet

SWEDTRAIN – Föreningen Sveriges Järnvägsindustrier, är en branschförening bestående av medlemsföretag som är verksamma inom svensk järnvägsindustri.

Medlemmarna är främst tillverkningsindustri inom områden som spårbunden trafik, rälsfordon och den tillhörande infrastrukturen. Enkelt kan detta sammanfattas med allting ovanför rälsen inom järnvägsindustrin. Även underhållsföretag för tåg ingår. Medlemmarna finns spridda över hela landet och representerar olika områden inom järnvägsindustrin, från kopplingar och tågvagnar till batterier för spårbunden trafik, rälsunderhållsfordon och mycket mer

Järnvägsdagen 2017

Järnvägsdagen -4 December 2017

Bli medlem

Vill du veta mer om medlemskap i SWEDTRAIN och hur du blir medlem?

UNIFE

SWEDTRAIN är medlemmar i den europeiska bransorganisationen UNIFE.

SWEDTRAINs examensarbetstävling

SWEDTRAINs examensarbetstävling syftar till att stödja utbildnings- och forskningsverksamhet inom järnvägsteknik vid svenska högskolor.  Kanske du har ett bidrag som kan bli nästa års vinnare? Sista inlämningsdag är den 17 mars!

Järnväg 2050 - Näringslivets godstransporter

I rapporten Järnväg 2050 – Näringslivets godstransporter identifieras behovet av en gemensam vision för järnvägen baserat på Sveriges miljömål, näringslivets beroende av effektiva transporter och bristerna i dagens järnvägssystem.