Swedtrain - järnväg är hållbar mobilitet

Swedtrain – Föreningen Sveriges Järnvägsindustrier, är branschorganisationen för företag som är verksamma inom Sveriges järnvägsindustrier, och bland våra medlemsföretag finns tillverkande, underhålls-, fastighets- och konsultföretag. Vårt uppdrag är att stärka medlemsföretagens och järnvägens konkurrenskraft.

Järnvägsdagen

Här hittar du presentationer från Järnvägsdagen 2017.

Framtidens järnväg - Film

Se filmerna om Höghastighetsbanan bygger Sverige Starkare och Gods på järnväg stärker Sveriges konkurrenskraft

Swedtrains examenstävling

Vinnaren i årets tävling utsedd!

Näringslivets godstransporter

I rapporten Järnväg 2050 – Näringslivets godstransporter identifieras behovet av en gemensam vision för järnvägen.

Bli medlem

Vill du veta mer om medlemskap i Swedtrain och hur du blir medlem?

UNIFE

Swedtrain är medlemmar i den europeiska bransch-organisationen UNIFE.