SWEDTRAIN - järnväg är hållbar mobilitet

SWEDTRAIN – Föreningen Sveriges Järnvägsindustrier, är branschorganisationen för företag som är verksamma inom Sveriges järnvägsindustrier, och bland våra medlemsföretag finns tillverkande, underhålls-, fastighets- och konsultföretag. Vårt uppdrag är att stärka medlemsföretagens och järnvägens konkurrenskraft.

Järnvägsdagen 4 December 2017

Bli medlem

Vill du veta mer om medlemskap i SWEDTRAIN och hur du blir medlem?

UNIFE

SWEDTRAIN är medlemmar i den europeiska bransorganisationen UNIFE.

SWEDTRAINs examensarbetstävling 2017

Vinnare av årets tävling är Malin Jakobsson och Amanda Lidström från Uppsala Universitet med arbetet ”Stationsalternativ för en framtida höghastighetsbana”

Järnväg 2050 - Näringslivets godstransporter

I rapporten Järnväg 2050 – Näringslivets godstransporter identifieras behovet av en gemensam vision för järnvägen baserat på Sveriges miljömål, näringslivets beroende av effektiva transporter och bristerna i dagens järnvägssystem.