SWEDTRAIN - järnväg är hållbar mobilitet

SWEDTRAIN – Föreningen Sveriges Järnvägsindustrier, är branschorganisationen för företag som är verksamma inom Sveriges järnvägsindustrier, och bland våra medlemsföretag finns tillverkande, underhålls-, fastighets- och konsultföretag. Vårt uppdrag är att stärka medlemsföretagens och järnvägens konkurrenskraft.

SWEDTRAINs examensarbetstävling 2017

Vinnare av årets tävling är Malin Jakobsson och Amanda Lidström från Uppsala Universitet med arbetet ”Stationsalternativ för en framtida höghastighetsbana”

Järnväg 2050 - Näringslivets godstransporter

I rapporten Järnväg 2050 – Näringslivets godstransporter identifieras behovet av en gemensam vision för järnvägen baserat på Sveriges miljömål, näringslivets beroende av effektiva transporter och bristerna i dagens järnvägssystem.