SWEDTRAIN - järnväg är hållbar mobilitet

SWEDTRAIN – Föreningen Sveriges Järnvägsindustrier, är en branschförening bestående av medlemsföretag som är verksamma inom svensk järnvägsindustri.

Medlemmarna är främst tillverkningsindustri inom områden som spårbunden trafik, rälsfordon och den tillhörande infrastrukturen. Enkelt kan detta sammanfattas med allting ovanför rälsen inom järnvägsindustrin. Även underhållsföretag för tåg ingår. Medlemmarna finns spridda över hela landet och representerar olika områden inom järnvägsindustrin, från kopplingar och tågvagnar till batterier för spårbunden trafik, rälsunderhållsfordon och mycket mer

Järnvägsdagen 2016

Järnvägsdagen -14 november 2016 på Scandic Continental, Stockholm
Nu kan du anmäla dig!

Bli medlem

Vill du veta mer om medlemskap i SWEDTRAIN och hur du blir medlem?

UNIFE

SWEDTRAIN är medlemmar i den europeiska bransorganisationen UNIFE.

Almedalen 2016

Den 5 juli arrangerar SWEDTRAIN och Tågoperatörerna seminarier på Gotlands museum med titlarna Bygg Sverige starkt med höghastighetsjärnväg och Näringslivets godsvision – så får vi mer gods på räls

Järnväg 2050 - Näringslivets godstransporter

I rapporten Järnväg 2050 – Näringslivets godstransporter identifieras behovet av en gemensam vision för järnvägen baserat på Sveriges miljömål, näringslivets beroende av effektiva transporter och bristerna i dagens järnvägssystem.