Nytt i media

21 september, 2017
SJ ska köpa ett 30-tal nya snabbtåg till en kostnad av mellan fem och sex miljarder kronor. SJ:s styrelse har [...]
21 september, 2017
Sex år efter en katastrofal olycka är höghastighetstågen Peking–Shanghai riktigt snabba igen. Med anledning av olyckan sattes en fartgräns... [...]
21 september, 2017
Idag lämnade Sverigeförhandlingen sitt svar på Trafikverkets förslag om sänkta hastigheter för höghastighetsjärnvägen Ostlänken. [...]
21 september, 2017
Lånefinansiera satsningen på höghastighetsjärnvägen och bygg hela systemet nu. Kommunerna i södra Sverige är trötta på rikspolitiker som... [...]
21 september, 2017
I dag har Sverigeförhandlingen lämnat sitt remissvar på Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029. I det... [...]
20 september, 2017
Det mutbrott som en säljchef vid svenska Bombardier påstås ha begått är inte en sak för svensk domstol. Det var [...]
20 september, 2017
M:s partistyrelse vill stoppa satsningen på nya höghastighetståg och istället införa en trängselskatt för tåg. [...]
19 september, 2017
Moderaterna vill skrota planerna på höghastighetståg och i stället införa trängselavgifter på järnvägen. Det gör infrastrukturminister... [...]
19 september, 2017
Östergötland Länsordföranden för Moderaterna, Christian Gustavsson, går emot sitt eget parti och kräver satsning på snabbtåg. [...]
19 september, 2017
Skrota planerna på nya höghastighetståg och inför istället trängselavgifter på järnvägen. Det föreslår Moderaternas partistyrelse, som... [...]
18 september, 2017
Flera tunga moderater kräver att partiet släpper motståndet mot nya snabbtåg. Regionstyrelsens ordförande i Jönköpings län är en av dem. [...]
18 september, 2017
En rad tunga företrädare i Moderaterna går nu ut och kräver att partiet släpper motståndet mot nya snabbtåg, och öppnar [...]
18 september, 2017
Miljöpartiet tänker ta strid i regeringen för bygget av en ny höghastighetsjärnväg, och försöker nu övertyga Socialdemokraterna om en ny... [...]
18 september, 2017
Transporter via järnvägen är punktliga, har en hög säkerhetsfaktor och är dessutom betydligt mer klimatsmarta än lastbilstransporter. Ändå... [...]
17 september, 2017
Nu undersöker Transportstyrelsen om tysta järnvägsstråk ska införas i Sverige. Det skulle betyda tuffare regler för mycket tågen får bullra... [...]
15 september, 2017
Borlängebaserade företaget Dellner Brakes utvidgar verksamheten till USA. Företaget har köpt upp det amerikanska broms- och... [...]
15 september, 2017
Debatt För att höghastighetsjärnvägen ska kunna byggas snabbt behöver den finansieras med lån. Att bygga ut i den takt ekonomin [...]
14 september, 2017
Bristande underhåll av slitna järnvägar, fel i signalanläggningar och planerade spårarbeten som minskar framkomligheten. Det är några... [...]
14 september, 2017
Vändplatser för pendeltågen saknas både norr och söder om Stockholm. Citybanan har inte inneburit någon förändring för tågkapaciteten i... [...]
14 september, 2017
Skåne Störningarna i den skånska tågtrafiken har ökat under 2017 och förklaras främst av infrastrukturfel där spårarbetet på Södra... [...]
14 september, 2017
Hyperloop ger sig in i matchen att bygga nästa höghastighetstågförbindelse mellan Toulouse med Montpellier i södra Frankrike. Idén har... [...]
14 september, 2017
Många tågvagnar som utrustats med en ny typ av bromsblock har fått allvarliga problem i vintertrafik. De nya bromsblocken kan [...]
14 september, 2017
Göteborg När den nye infrastrukturministern besökte Göteborg under onsdagen var det många som ville trycka på betydelsen av regionala... [...]
13 september, 2017
Nya tystare bromsblock kan sänka bullret från godstrafiken rejält. Men ett byte kostar hundratals miljoner. – Det kommer slå mot [...]
8 september, 2017
Strukton Rail tar hem ansvaret för basunderhåll på Svealandsbanan i Mälardalen, mellan Södertälje och Valskog. Uppdraget kommer från... [...]
8 september, 2017
Förra veckan lämnade Trafikverket sitt förslag på hur man vill disponera de 622,5 miljarder kronor som regeringen föreslagit skall användas... [...]
7 september, 2017
Aseel Abo Asbaa, 32, och Mais Baghdadi, 37, har hittat rätt spår till arbetsmarknaden. Tillsammans med 48 andra nyanlända utbildar [...]
7 september, 2017
Det råder brist på fordonstekniker och systemingenjörer som kan arbeta med planering och utförande av fordonsunderhåll, ombyggnad och... [...]
6 september, 2017
Region Uppsala och Länsstyrelsen gläder sig över beskedet från Trafikverket: fyrspår hela vägen mellan Uppsala och Stockholm är prioriterat... [...]
5 september, 2017
Sverigeförhandlingen har regeringens uppdrag att skapa förutsättningar för en snabb utbyggnad av en höghastighetsjärnväg mellan våra tre... [...]
5 september, 2017
Det var förra veckan som den norska tidningen Aftenposten rapporterade om SJ:s vd Crister Fritzons brev till Bane Nor där [...]
4 september, 2017
Trafikverkets förslag skapar osäkerhet för stora delar av södra Sverige många år framöver och riskerar att stjälpa det samhällsbygge, med... [...]
4 september, 2017
Det råder brist på fordonstekniker och systemingenjörer som kan arbeta med planering och utförande av fordonsunderhåll, ombyggnad och... [...]
4 september, 2017
Kräver hastigheter upp emot 320 kilometer i timmen [...]
4 september, 2017
Det råder brist på fordonstekniker och systemingenjörer [...]
2 september, 2017
DN 3/9 2017. Blir det några höghastighetsbanor i Sverige? Partierna har vacklat. Alliansregeringen svängde. De rödgröna säger ja, men... [...]
1 september, 2017
Är ett tåg som inte åker i hög hastighet fortfarande ett höghastighetståg? Det är en filosofisk fråga som är mer [...]
28 augusti, 2017
Den 25 augusti arrangerades en hearing om JBS förslag till forskningsagenda för branschen. För att skapa bästa möjliga nytta för [...]
24 augusti, 2017
Stora projekt som höghastighetsjärnväg mellan storstäderna riskerar att tränga undan infrastrukturinvesteringar med större nytta. [...]
23 augusti, 2017
Världens snabbaste tåg tar fart. Kinesiska Fuxing. Det blir 400 knyck mellan Shanghai och Peking. – Tag plats, dörrarna stängs! I... [...]