Nyheter


Kollektivtrafikens samhällsnytta

Här kan du läsa mer och hitta filmen som visar på kollektivtrafikens samhällsnytta

Stor oro hos tågföretagen när tvång på bromsbyte hotar

Just nu utreder EU frågan om tågföretagen ska tvingas byta ut sina bromsblock. På plussidan finns ett minskat buller från

Järnvägsbranschen samlas i upprop, satsa på utbildningar i tågteknik!

-Vi vill betona vikten av att utbildning inom spårfordonsteknik på gymnasie- eller YH-nivå stärks och utvecklas. Just nu finns det

Satsningar på järnväg bygger moderna och attraktiva samhällen

I Trafikverkets förslag som presenterades 31 augusti så föreslås stora satsningar på järnvägen. Bland satsningarna märks byggstart för Ostlänken, Lund-Hässleholm,

Bombardier Transportation får order från London Underground

Enligt det sjuåriga kontraktet ska Bombardiers järnvägsdivision, som har sitt säte i Berlin, också leverera löpande underhållstjänster. Utrustningen kommer att

Alstom skriver åttaårigt underhållsavtal med Arriva för Skånetrafiken

Arriva vann nyligen kontraktet som fortsatt operatör för Pågatågen och Alstom var en del av anbudet som leverantör av fordonsunderhållet.

Catharina Elmsäter-Svärd ny vd för Sveriges Byggindustrier

– Vi är väldigt glada att kunna välkomna Catharina Elmsäter-Svärd som vd för Sveriges Byggindustrier. I en tid när svensk

Påskynda genomförandet av längre och tyngre godståg

Swedtrain har tillsammans med Tågoperatörerna och Sveriges Privatvagnsförening skickat ett PM till de ansvariga på Näringsdepartementet och Miljödepartementet om att

Bombardiers joint venture levererar 40 tågvagnar till Kina

Kontraktet, som värderas till cirka 543 miljoner kinesiska yuan (73 miljoner euro), avser fem stycken åtta-vagnars-sätt, som kommer att bli

Så blir snabbtåg en motor för tillväxt och innovation

Sverigeförhandlingen har under våren genomfört regionala dialoger i Södermanland, Östergötland, Jönköping och Kronoberg för att diskutera höghastighetsjärnvägens effekter med företrädare