Nyheter


Järnvägsjobb.se

Idag, den 12 mars lanseras en ny version av järnvägsjobb.se (www.jarnvagsjobb.se), som ska bli branschens gemensamma nav för kompetensförsörjning. Bakgrunden

Välkommen till framtiden – du behövs!

I rapporten kan du bland annat läsa om: För tre av fyra medlemsföretag har verksamheten påverkats av bristen på kompetens.

Byggstart Sverige 2018

Sammanfattande film

Stadler levererar åtta dubbeldäckståg till Transitio

Stadler has received an order from AB Transitio for an additional eight double-decker electric multiple units (EMU). AB Transitio is therefore

Nya Stambanor kräver alternativ finansiering

Sveriges framtidsutmaningar kräver både höghastighetståg och upprustning av den befintliga järnvägen. Därför behövs en alternativ finansiering av nya stambanor, vid

Upprop för alternativ finansiering av Sveriges infrastruktur

Vi uppmanar Sveriges regering och riksdag till blocköverskridande samtal om infrastrukturen, som lägger grund för nödvändiga beslut om att öppna

Så får vi råd med ny järnväg för höghastighetståg

I Sverige finns det många uppfattningar om en ny generation järnväg för höghastighetståg. Grundat på omfattande studier vill vi här

Knorr-Bremse säljer svenska Swedtrac till Stadler

Swedtrac har 106 anställda och levererar fordonstjänster till skandinaviska tågoperatörer och fordonsägare. Knorr-Bremse genomför en strategisk förändring av sin fordonsserviceverksamhet på

Ljus framtid, men ändå trögt

Alltså en i mina ögon attraktiv sektor att arbeta i. Samtidigt har företagen svårt att hitta personal, utbildningar till tågtekniker

SVERIGEFÖRHANDLINGENS SLUTRAPPORT ÖVERLÄMNAD − HÖGHASTIGHETSJÄRNVÄG, KOLLEKTIVTRAFIK OCH 285 400 BOSTÄDER

Sverige planerar att bygga sin första höghastighetsjärnväg och det har varit Sverigeförhandlingens uppgift att med förhandlarna HG Wessberg och Catharina