SWEDTRAINS Examenspris

SWEDTRAINs examensarbetstävling syftar till att stödja utbildnings- och forskningsverksamhet inom järnvägsteknik vid svenska högskolor. Teknologer inom alla utbildnings- och forskningsverksamheter inom järnvägsteknik vid svenska högskolor inbjuds att delta i tävlingen.

Nu är det dags att skicka in bidrag till årets tävling för bästa examensarbete 2017.

Ett exemplar av deltagande examensarbete (helst i digitalt format) ska vara inlämnat till SWEDTRAIN senast den 15 Mars 2018 och skickas till swedtrain@tebab.com

Prissumman är 15 000 kronor samt eventuella resekostnader. Priset delas ut under SWEDTRAINs vårmöte i maj där pristagaren förväntas presentera sitt examensarbete.

För att delta i tävlingen ska examensarbetet vara genomfört under studieåret 2016. Vinnaren utses av en jury bestående av SWEDTRAINs Forsknings- och Utvecklingskommitté.

 

Vinnare av SWEDTRAINs examensarbetstävling 2017 var Malin Jakobsson och Amanda Lidström från Uppsala Universitet med arbetet “Stationsalternativ för en framtida höghastighetsbana – en simulering av spårlösningar och trafikeringsförslag”

med följande motivering av juryn:

Under de senaste decennierna har efterfrågan på trafik på järnväg ökat kraftigt. Detta har medfört omfattande kapacitetsbrister och förseningar. För att frigöra kapacitet på befintliga banor föreslås att bygga en ny höghastighetsbana i Sverige mellan Stockholm och Malmö samt mellan Stockholm och Göteborg. Malin Jakobsson och Amanda Lidström från Uppsala Universitet har i sitt examensarbete “Stationsalternativ för en framtida höghastighetsbana” modellerat och analyserat tågens rörelser genom systemet för att studera olika stationslägen ur kapacitets- och tillgänglighetsperspektiv. Även geografiska förutsättningar och undvikande av skyddade natur- och kulturmiljöer har beaktats.

Examensarbetet är mycket väl utfört vilket gör Malin Jakobsson och Amanda Lidström till värdiga mottagare av SWEDTRAINs pris för bästa examensarbete utfört under 2016.

Priset delades ut vid SWEDTRAINs vårmöte 17 maj 2017, där vinnarna även fick presentera sitt arbete. Vill du veta mer kan hela rapporten läsas här

Amanda Lindström och Malin Jakobsson den 17 maj 2017


Tidigare vinnare

2015 Ejder Eken och Robert Friberg, Chalmers, “Modelling of dynamic track forces generated by tram vehicles”
2014  Martin Molin, LTH, “God utformning av järnväg på bro”
2013  Karl Bäckstedt, Erik Karlsson, Philip Molander och Mikael Persson, Chalmers, ”Beslutsstöd för underhåll av järnvägsfordon”
2012 Helena Almegius, Jonatan Berg, Alexander Kärkkainen, Susanna Lindberg, Chalmers, ”Kan detektorer förebygga urspårning?”
2011  Pierre Pettersson, KTH, ”Passenger Waiting Strategies on Railway Platforms – Effects of Information and platform facilities”
2010 Tomas Karis, KTH, ”Track irregularities for high-speed trains”
2009 Nico Burgelman, Chalmers Center för Railway Mechanics – CHARMEC, ”Concrete sleeper tuned to replace a timber sleeper
2008 Jennifer Warg, Omloppsplanering för tågtrafik – Exempel från Ostlänken / Götalandsbanan”
2007 Carl Silfverhielm, Kollektivtrafik i Nacka – Värmdösektorn – idéstudie för spårutbyggnad
2006 Johan Öberg, KTH, Track Deterioration of Ballasted Tracks – Marginal Cost Models for Different Railway Vehicles
2005 Jonas Zachrison, Chalmers
2004 Michael E.K. Mirsch, Chalmers, Utmattningsbeteende vid låg temperatur hos stål för järnvägshjul
2003 Dan Brabie, KTH Railway Technology
2002 Ylva Larsson, Luleå Tekniska Universitet, “Recycling of Materials in Rail Vehicles”